บริการหลังการขายเพิ่มเติม

 1. บริการซ่อมแซมสินค้าจากแบรนด์ที่ได้รับอนุญาต

        945Shop พร้อมให้บริการ “Door to Door” สำหรับการจัดส่ง ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงแก่สินค้าที่ทำงานผิดปกติโดยตัวแทนที่ได้รับการอนุญาตจากแบรนด์

        เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมาย “Repair by brand authorized” ในหน้ารายละเอียดสินค้าของสินค้า และหากสินค้ามีปัญหาในช่วงระยะเวลาการรับประกัน และอยู่ในขอบข่ายการบริการแบบ “Door to Door” ลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการหลังการขายออนไลน์ได้ โดย 945Shop จะรับและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า รวมถึงให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาจากตัวแทนที่ได้รับการอนุญาตจากแบรนด์

        ข้อมูลเบื้องต้น

        หากพบปัญหาใดๆ นอกเหนือจากขอบเขตของการประกันคุณภาพ หรือ การรับประกันโดยผู้ผลิตเช่น ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า  สินค้าซ่อมแซม (ยกเว้นการบำรุงรักษาหลังการขายอย่างเป็นทางการของแบรนด์) และสินค้าเกินระยะเวลารับประกัน ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการการบำรุงรักษาที่ได้รับอนุญาตจากแบรนด์ได้ ลูกค้าต้องติดต่อตัวแทนบริการแบรนด์เพื่อรับบริการซ่อมบำรุงด้วยตัวเอง

        ในกรณีที่สินค้าล็อครหัสส่วนบุคคล ผู้ใช้จำเป็นต้องปลดล็อครหัสก่อนที่จะส่งสินค้าคืน หากพบการล็อครหัสระหว่างกระบวนการตรวจสอบและบำรุงรักษา และลูกค้าไม่สามารถปลดล็อคได้ทันเวลา สินค้าดังกล่าวจะถูกส่งกลับคืน

        การให้บริการ “Door to Door” หากที่อยู่ใบบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าเกินขอบเขตของการรับส่งของ 945Shop ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าผ่านขนส่งอื่น (บุคคลที่สาม) ไปยังที่อยู่ที่ 945Shop  และห้ามใช้ระบบการชำระเงินปลายทางสำหรับการขนส่ง จากนั้นให้ลูกค้าระบุหมายเลขการสั่งซื้อ หมายเลขพัสดุ และบัตรกำนัลราคา แก่ 945Shop ภายหลังที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติโดย 945Shop เรียบร้อยแล้วนั้น ค่าขนส่งจะถูกส่งกลับไปยังบัญชีผู้ใช้ 945Shop ของลูกค้า ในรูปแบบยอดเงินคงเหลือในบัญชี 

 1. การการันตีคุณภาพสินค้าเสื้อผ้าและรองเท้าภายใน 15 วัน

        945Shop พร้อมให้บริการหลังการขาย ด้วยการคืนเงิน เปลี่ยนสินค้า หรือซ่อมแซมตามปัญหาคุณภาพเฉพาะของสินค้า ภายใน 15 วันหลังจากลูกค้าได้รับสินค้า

        เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมาย “15 Days Quality Guarantee for Clothing & Shoes” ในหน้ารายละเอียดสินค้าของสินค้า และหากสินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพภายใน 15 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า (เวลานับจาก 00.00 นาฬิกา ของวันภายหลังได้รับสินค้า) 945Shop จะให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า ด้วยการคืนเงิน เปลี่ยนสินค้า หรือซ่อมแซม ตามปัญหาคุณภาพเฉพาะของสินค้า (การบำรุงรักษาในที่นี้ หมายถึง การเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ และ รูปแบบการบริการอื่นๆ)

        ข้อมูลเบื้องต้น

        หากพบปัญหาใดๆ นอกเหนือจากขอบเขตปัญหาด้านคุณภาพสินค้า เช่น ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า  สินค้าดังกล่าวจะไม่สามารถยื่นคำร้องบริการหลังการขายได้

        ลูกค้าจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารที่อัปโหลดเป็นภาพต้นฉบับโดยไม่มีการดัดแปลงเพิ่มเติมหรือลบและเนื้อหานั้นเป็นของจริงและถูกต้อง หากพบความผิดปกติข้างต้น 945Shop มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำร้องบริการหลังการขายนั้นๆ

        ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการนี้แสวงหากำไรโดยเจตนา หากพิสูจน์ได้ว่าลูกค้ามีพฤติกรรมการแสวงหากำไร 945Shop มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสิทธิและผลประโยชน์ของลูกค้ากับบริการในรูปแบบของการคืนเงิน เปลี่ยนสินค้า หรือ ทดแทนอุปกรณ์เสริมใดๆ ได้ อีกทั้งจะส่งผลต่อเครดิตของบัญชีลูกค้าอีกด้วย

        การให้บริการ “Door to Door” หากที่อยู่ใบบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าเกินขอบเขตของการรับส่งของ 945Shop ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าผ่านขนส่งอื่น (บุคคลที่สาม) ไปยังที่อยู่ที่ 945Shop  และห้ามใช้ระบบการชำระเงินปลายทางสำหรับการขนส่ง จากนั้นให้ลูกค้าระบุหมายเลขการสั่งซื้อ หมายเลขพัสดุ และบัตรกำนัลราคา แก่ 945Shop ภายหลังที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติโดย 945Shop เรียบร้อยแล้วนั้น ค่าขนส่งจะถูกส่งกลับไปยังบัญชีผู้ใช้ 945Shop ของลูกค้า ในรูปแบบยอดเงินคงเหลือในบัญชี 

[divider]

ขั้นตอนการดำเนินการบริการหลังการขาย

ข้อกำหนดสำหรับการขอใช้บริการหลังการขาย

 1. ระยะเวลาในการยื่นคำร้องบริการหลังการขาย

        ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องบริการหลังการขายได้ภายใน 7-30 วัน (ยกเว้นที่ระบุไว้ในรายละเอียดหน้าสินค้า) นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า จนถึงวันที่ ลูกค้ายื่นคำร้อง ขอคืน หรือเปลี่ยนสินค้าเข้ามาในระบบบริการหลังการขาย

        กรุณาตรวจสอบระยะเวลาในหน้ารายละเอียดสินค้าเพื่อข้อมูลที่ชัดเจน

 1. เงื่อนไขการคืนสินค้าและเหตุผลการคืนสินค้า

        สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการคืนสินค้า  [ ● ข้อกำหนดที่ต้องการ ]
เหตุผลการคืนสินค้า สภาพใหม่พร้อมขาย สินค้ายังไม่ถูกเปิดหรือแกะกล่อง สินค้าคืนกลับมาครบ  

(ของแถม คู่มือ อุปกรณ์เสริม กล่อง)

ป้ายและตราสินค้า
สินค้าใช้งานไม่ได้
สินค้าเสียหาย (เสียหายเมื่อถึงมือลูกค้า) 

หรือ หมดอายุ  หรือ อุปกรณ์ไม่ครบ

สินค้าไม่ตรงตามโฆษณา
ได้รับสินค้าผิด
ลูกค้าเปลี่ยนใจ

        หมายเหตุ:

        “สินค้าใช้งานไม่ได้” หมายถึง สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามรายละเอียดที่ผู้ขายแจ้งไว้

        “สินค้าเสียหาย (เสียหายเมื่อถึงมือลูกค้า)” หมายถึง สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างทาง และ/หรือ บรรจุภัณฑ์ภายนอกเสียหาย

        “หมดอายุ” หมายถึง สินค้าที่ผ่านวันรับประกัน หรือหมดอายุแล้ว

        “สินค้าไม่ครบ” หมายถึง สินค้าที่อุปกรณ์ขาดหาย หรือมีอุปกรณ์ไม่ครบตามรายละเอียดที่ผู้ขายแจ้งไว้

        “สินค้าไม่ตรงตามโฆษณา” หมายถึง สินค้าที่ไม่ตรงตามรายละเอียดบนเว็บไซต์

        “ได้รับสินค้าผิด” หมายถึง สินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้องตามรายการที่สั่งซื้อ

  “ลูกค้าเปลี่ยนใจ” หมายถึง ลูกค้าตัดสินใจคืนสินค้าด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น 945Shop ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า และคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้า เนื่องจาก “ลูกค้าเปลี่ยนใจ”

        กรณีที่ได้รับสินค้าผิด สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกแกะหรือฉีกขาด เว้นแต่อาจเกิดสภาพไม่ปกติที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับหรือที่ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์

        กรณีที่ลูกค้าคืนสินค้าเข้ามาแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขการคืนสินค้า สินค้าจะถูกส่งกลับไปยังลูกค้า และลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง

        กรณีลูกค้าเปลี่ยนใจ รายการสินค้าด้านล่างดังต่อไปนี้จะไม่สามารถคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าได้    

รายการสินค้าที่ไม่สามารถคืนได้เนื่องจากเหตุผล “ลูกค้าเปลี่ยนใจ”
ประเภทสินค้า สินค้าที่ไม่สามารถคืนได้
อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ แท็บเล็ตและแก็ดเจ็ต เครื่องใช้ไฟฟ้า

 • บรรจุภัณฑ์เสียหายหรือมีรอยแกะ

       (บรรจุภัณฑ์เดิมต้องไม่ติดเทปกาวหรือสิ่งที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับบรรจุภัณฑ์เดิม)

 • สินค้าที่ลูกค้ากรอกใบรับประกันแล้ว
สินค้าแฟชั่น

 • ชุดว่ายน้ำ
 • ชุดชั้นใน
 • กางเกงใน
 • เสื้อซับใน
 • เครื่องประดับ (ต่างหู สร้อยคอ แหวน จี้ เข็มกลัด สร้อยข้อมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับผม)
 • จิวเวอรี่และทอง
 • พื้นรองเท้า
 • ถุงเท้า
 • เลกกิ้งและเนคไท
อาหารและเครื่องดื่ม ทุกรายการ
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน ทุกรายการ
สุขภาพและความงาม ทุกรายการ
สินค้าสำหรับแม่และเด็ก

 • นมและนมผง
 • อาหารเด็ก
 • ผ้าอ้อมเด็ก
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำหรับเด็ก
 • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเด็ก
สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง

 • ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
 • ผลิตภัณฑ์ฝึกฝนสัตว์
 • ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับสัตว์
 • ผลิตภัณฑ์ตกแต่งขนสัตว์
 • ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัด
 • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสัตว์
 • ห้องน้ำสัตว์
กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง

 • ชุดชั้นใน
 • กางเกงใน
 • ถุงเท้า
 • ชุดว่ายน้ำ
 • นวมและกระสอบทราย
 • จักรยานและวงล้อ
 • ดัมเบล
 • สินค้ากีฬาที่มีการประกอบและติดตั้งไว้แล้ว
เครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน

 • ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
 • สินค้าตามสั่ง เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่ต้องสั่งประกอบ
 • พืชสด
หนังสือ เกมส์และดนตรี

 • หนังสือ
 • นิตยสาร
 • บลูเรย์ ดิส
 • ดีวีดี
 • ซีดี
 • เกมส์
 • ซอฟท์แวร์
 • และสื่อดิจิตอล (อีบุ๊ค เพลง หนัง เป็นต้น)
รถยนต์ เครื่องมือช่าง
น้ำมันและน้ำมันเครื่อง

 • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถยนต์
 • ผลิตภัณฑ์เคลือบสีรถยนต์
 • น้ำหอมปรับอากาศ
 • ผลิตภัณฑ์สี เช่น สีทาภายใน สีทาภายนอก
 • วัสดุอันตรายอื่น ๆ หรือของเหลว หรือก๊าซไวไฟ
อื่นๆ

 • สินค้าแถม
 • สินค้าลดล้างสต็อก
 • สินค้าแฮนด์เมดและสินค้าทำเอง

        เนื่องจากข้อบังคับหรือประเด็นด้านสุขอนามัย เงื่อนไขของสินค้าบางประเภทไม่สามารถคืนได้ เนื่องจากเหตุผลการคืน “ลูกค้าเปลี่ยนใจ” รวมถึงสินค้าดัดแปลงหรือทำขึ้นเอง สินค้าสดและเน่าเสียง่าย สินค้าที่ผิดสุขอนามัยหากถูกเปิดใช้งานแล้ว สินค้าที่นำกลับมาขายไม่ได้เพราะถูกทดลองใช้งานแล้ว 

ตัวเลือกบริการหลังการขาย

 1. การเปลี่ยนสินค้า

  การเปลี่ยนสินค้าใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่มี สี ขนาด และคุณสมบัติเดียวกันเท่านั้น หากสินค้าดังกล่าวหมดสต็อก 945Shop ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการแต่ละกรณีเป็นกรณีไป

  *หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนสีตัวเลือกหรือขนาดอื่นลูกค้าต้องส่งคืนสินค้าและสั่งซื้อใหม่
 2. การซ่อมแซมสินค้า

  การรับประกันสินค้าของร้านค้าแต่ละร้านนั้นไม่เหมือนกัน ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับประกันจะแตกต่างกันไปตามผู้ขายแต่ละราย โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันก่อนยื่นคำร้องบริการหลังการขาย หากคำร้องบริการหลังการขายของลูกค้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุโดยผู้ขาย คำร้องนั้นๆ จะไม่ถูกอนุมัติ
 3. การคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืน
  • การคืนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เมื่อชำระแบบการชำระเงินปลายทาง

   ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 14 วันทำการขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคาร นับจากวันที่มีการยืนยันการคืนเงิน การคืนเงินจะอยู่ในรูปแบบของการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีของลูกค้า
  • การคืนเงินสำหรับการโอนเงินผ่านธนาคาร และการชำระเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ประกอบด้วย การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ การจ่ายเดบิตโดยตรง การชำระผ่าน ATM การชำระเงินธนาคารออนไลน์ (I-Banking, M-Banking)

   ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 14 วันทำการขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคาร นับจากวันที่มีการยืนยันการคืนเงิน การคืนเงินจะอยู่ในรูปแบบของการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีของลูกค้า
  • การคืนเงินสำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

   ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 45 วันทำการขึ้นอยู่กับกระบวนการ และนโยบายของธนาคารผู้ออกบัตร นับจากวันที่มีการยืนยันการคืนเงิน
  • การคืนเงินสำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเดบิต

   ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 45 วันทำการขึ้นอยู่กับกระบวนการ และนโยบายของธนาคารผู้ออกบัตร นับจากวันที่มีการยืนยันการคืนเงิน

            *หมายเหตุ: การคืนเงินด้วยบัตรเดบิตอาจจะใช้เวลามากกว่าการคืนเงินด้วยบัตรเครดิต

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงิน

        945Shop อาจติดต่อลูกค้าและขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการคืนเงิน

        หากลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของลูกค้า หรือ ให้เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องบริการหลังการขายเพื่อคืนเงิน 945Shop ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติกระบวนการคืนเงินดังกล่าว

โดยปกติ 945Shop จะคืนเงินให้กับลูกค้าตามจำนวนเงินที่ชำระจริง และ คืนเงินโดยวิธีที่ลูกค้าเลือกชำระเงินเข้ามา

        945Shop ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในช่องทางอื่น นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นในนโยบายฉบับนี้ หากร้านค้าใดให้ตัวเลือกช่องทางการคืนเงินนอกเหนือจากตัวเลือกที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ร้านค้าดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบ 945Shop จะไม่รับผิดชอบสำหรับตัวเลือกช่องทางการคืนเงินอื่นๆ ที่ร้านค้าได้เสนอนอกเหนือจากตัวเลือกที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

วิธีการคืนสินค้า

 1.  เลือกสินค้าและรหัสคำสั่งซื้อที่ลูกค้าต้องการใช้สำหรับยื่นคำร้องบริการหลังการขาย
 2. กรอกข้อมูลลงในใบยื่นคำร้องบริการหลังการขาย พร้อมทั้งใส่เหตุผลของการคืนสินค้าและรูปถ่ายของสินค้า และเลือกช่องทางในการคืนสินค้า

        หากลูกค้าเลือกวิธีการคืนสินค้าแบบ “รับของที่หน้าประตู” 945Shop หรือร้านค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง

        หากลูกค้าที่เลือกวิธีการคืนสินค้าแบบ “คืนสินค้าโดยลูกค้า” ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าคืน 945Shop หรือร้านค้าด้วยตัวเอง โดยลูกค้าสามารถเลือกบริษัทขนส่งใดๆ ก็ได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการส่งคืนสินค้า 

        *บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม ขนาดกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 200 เซนติเมตร

        *บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า 945Shop เพื่อดำเนินการเข้ารับสินค้า

        บริษัทขนส่งที่ 945Shop แนะนำมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทขนส่ง เว็บไซต์ติดตามสินค้า ขนาดและข้อจำกัด
945Express www.945info.com บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก: ความกว้าง, ยาว, สูง ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 70   ซม. และขนาดรวมกันแล้วต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 ซม.

        ในกรณีที่ลูกค้าเลือก “รับของที่หน้าประตู” 945Shop จะจัดการจัดเตรียมรถไปรับสินค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ

        ในกรณีที่ลูกค้าเลือก “คืนสินค้าโดยลูกค้า” ลูกค้าต้องกรอกหมายเลขติดตามพัสดุของบริษัทขนส่ง (Tracking Number) ซึ่งอยู่ภายใต้บริการหลังการขาย ภายใน 7 วัน

        *กรุณาเก็บสำเนาใบเสร็จสำหรับการอ้างอิงของคุณจนกว่ากระบวนการบริการหลังการขายจะเสร็จสมบูรณ์    

        *กรุณาถ่ายรูปของสินค้าที่ส่งคืน เพื่อเก็บบันทึกแก่ตัวลูกค้าเอง

      หากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 02-021-9100

ระยะเวลาการดำเนินการคืนสินค้า

 1. การดำเนินการคืนสินค้าปกติจะใช้เวลา 3 วันทำการ (ในบางกรณีอาจใช้เวลามากกว่า) นับจากวันที่สินค้ามาถึงศูนย์รับคืนสินค้า 945Shop
  *ในกรณีที่เป็นสินค้าที่ขายโดยร้านค้าร่วม ระยะเวลาในการดำเนินการขึ้นอยู่กับความสามารถและข้อจำกัดของทางร้านค้าร่วม
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ
  • ขอบเขตความรับผิดชอบ
   • 945Shop ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจัดส่งหากที่อยู่ในการจัดส่งไม่สมบูรณ์
   • 945Shop ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าจัดส่งจากลูกค้าหากลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้าคืน เนื่องจากลูกค้าส่งคืนสินค้าเข้ามาโดยไม่เข้าเงื่อนไขการรับคืนสินค้า
   • หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า 945Shop 02-021-9100
  • การจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่หรือสินค้าที่ต้องติดตั้ง
   • 945Shop ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าภายในพื้นที่จัดส่งที่ระบุไว้เท่านั้น
   • พนักงานจัดส่งอาจติดต่อลูกค้าและผู้ขายเพื่อขอทราบรายละเอียดเส้นทางการจัดส่งสินค้าเพิ่มเติม
   • ในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติตามเส้นทางจัดส่งใดๆ การจัดส่งอาจล่าช้า พนักงานจัดส่งจะติดต่อลูกค้าเป็นกรณีไป
   • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่งได้ หลังจากยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว
   • สินค้าบางชนิดต้องรับสินค้าโดยบุคคลที่มีอายุขั้นต่ำตามที่รัฐบาลกำหนด จะมีการเรียกดูบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นๆเพื่อยืนยัน
   • หากสินค้าถูกปฏิเสธการจัดส่ง 945Shopขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าจัดส่งกับลูกค้าทุกกรณี
   • สินค้าขนาดใหญ่หมายถึงสินค้าที่มีน้ำหนักมากว่า 25 กิโลกรัม หรือสินค้าที่มีขนาดความกว้าง+ความยาว+ความสูง มากกว่า 200 เซนติเมตร
   • การจัดส่งและติดตั้งสินค้าขนาดใหญ่จะดำเนินการโดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการของผู้ขายโดยตรง โดยเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ขายหรือโรงงานผลิต

        นโยบายการบริการหลังการขายของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจในการซื้อสินค้าที่ 945Shop เราจะทำให้มั่นใจว่านโยบายของเราสามารถแข่งขันในตลาดได้ ในขณะที่มีการเปรียบเทียบกันด้านราคา

        นโยบายนี้กำหนดแนวทาง และมาตรฐานการให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้องกับ  945Shop และร้านค้าบนเว็บไซต์ www.945Shop.com

นโยบายการคืนสินค้า

945Shop นำเสนอบริการหลังการขายเพื่อมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยเราเสนอบริการหลังการขาย 3 ตัวเลือก ได้แก่

 1. “คืนสินค้าเพื่อรับเงินคืน” หรือ “คืนเงิน” หมายถึง ลูกค้าต้องการส่งคืนสินค้าที่ซื้อไปยังผู้ขาย และตั้งใจจะรับเงินคืนสำหรับธุรกรรมดังกล่าว
 2. “การเปลี่ยนสินค้า” หมายถึง ลูกค้าต้องการส่งคืนสินค้าที่ซื้อไปยังผู้ขาย และตั้งใจจะรับสินค้าใหม่ที่เป็นชนิดและแบบเดียวกันกับที่ลูกค้าสั่งซื้อ โดยไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าเป็น สี แบบ หรือ ไซส์อื่นให้ลูกค้าได้ หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าเป็น สี แบบ หรือ ไซส์อื่น ลูกค้าต้องคืนสินค้า และสั่งใหม่เท่านั้น
 3. “การซ่อมแซม” หมายถึง ลูกค้าซื้อสินค้าที่มีการรับประกัน และสินค้าดังกล่าวไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง จนเป็นสาเหตุให้ลูกค้าต้องการซ่อมแซมสินค้า

945Shop ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธบริการหลังการขายใดๆ ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายหลังการขาย

 สำหรับสินค้าที่ไม่ได้ใช้บริการหลังการขายจาก 945Shop ร้านค้าที่ขายสินค้านั้นๆ มีดุลยพินิจในการปฏิเสธการบริการหลังการขายใดๆ ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายหลังการขายนี้

ประเภทของบริการหลังการขาย

ประเภท รายละเอียด
บริการหลังการขายจาก 945Shop 945Shop ตรวจสอบคำร้องและการดำเนินการบริการหลังการขายทั้งหมด
ร้านค้าตรวจสอบคำร้อง และ 945Shop ดำเนินการบริการหลังการขาย ร้านค้าตรวจสอบคำร้องด้วยตนเอง และ 945Shop ดำเนินการบริการหลังการขาย
บริการหลังการขายจากร้านค้า ร้านค้าตรวจสอบคำร้อง และการดำเนินการบริการหลังการขายทั้งหมด